Hoppa till innehållet

Integritetspolicy

Denna policy uppdaterades senast 2018-08-31.

Revis Ekonomipartner är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats.

Så behandlas personuppgifter som insamlats via revis.se

Vilka personuppgifter som vi samlar

Vi tar emot personuppgifter via i huvudsak mail och i samband med ifyllande utav kontaktformulär. Namn, telefonnummer, mailadress, adress är personuppgifter som du kan bli ombedd att lämna. Cookies är något som vi nyttjar på webbsidan.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

De uppgifter du lämnar till oss används i huvudsak för att kunna besvara frågor och förfrågningar från dig, för att möjliggöra kundservice och säkerställa deltagarlistor vid evenemang.
Uppgifter används också till att möjliggöra administration av bokningar, enkäter och andra typer av undersökningar.

Uppgifter kan också användas för att förbättra vår webbsida och möjliggöra en mer användarvänlig upplevelse. Samt att möjliggöra riktad information och/eller erbjudanden.

Lämnar vi ut din information till utomstående parter?

Revis Ekonomipartner överlämnar, byter eller säljer inte din information till utomstående parter som insamlats via revis.se om det inte är nödvändigt för den specifika åtgärden som du efterfrågar. Betrodda tredje parter som hjälper till att driva vår webbsida har tillgång till vissa personuppgifter och har också undertecknat avtal med oss om hur era personuppgifter skall skyddas.

Vid ditt samtycke kan vi också lämna ut kontaktutgifter till närliggande återförsäljare av våra produkter.

Om vi anser det nödvändigt att vi lämnar ut dina personuppgifter för att följa lagen så kan vi lämna ut personlig information till myndigheter, såsom Polisen eller Skatteverket.
Personuppgifter som inte identifieras personligen kan tillhandahållas till andra parter för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Hur vi skyddar din information

Varje sida på denna hemsida är skyddad via SSL-teknik med hjälp av starka Crypto SSL-certifikat och högt skyddade webbservrar.

För att upprätthålla säkerheten genomförs en rad säkerhetsåtgärder när du lämnar personlig information via webbplatsen. Särskilda rutiner finns på plats för hantering av detta.

De uppgifter du lämnar till oss sparas under den tid som anses lämpligt för den specifika åtgärden och utifrån gällande lagar och regler såsom bokföringslagen. Utgångspunkten i allt arbete rörande personuppgifter är borttagande av personlig information så snart informationen inte är nödvändig för att utföra det efterfrågade uppdraget eller tjänsten.

Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra avtal behandlas under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera förhållandet och fullgöra våra åtaganden och rättsliga åtaganden.

Du har alltid rätt att begära ändring, registerutdrag eller radering av dina uppgifter. Kontakta oss på par@revis.se för att göra en begäran.

Kontakta oss idag för ett första möte

Revis Ekonomipartner

Kungsgatan 22
961 31 Boden

Tel: 0921-550 00

Fält markerade med * är obligatoriska fält.

By Formsmedjan. Powered by Yago